LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDELETEI

Rendelet száma

Megnevezése

4/1999. (VII.12.)

A település címeréről, zászlajáról és pecsétjéről, valamint azok használatáról

3/2002. (II.12.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

7/2002. (IV.25.)

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi Alapjáról

2/2003. (IV.4.)

A közművelődéséről

15/2004. (IX.10.)

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

17/2004. (IX.28.)

A helyi hulladékgazdálkodási tervről

20/2005.(XII.15.)

A helyi építési szabályzatról

2/2006. (II.08.)

Az Önkormányzat saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról

7/2006. (IV.26.)

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról

8/2006. (IV26.)

A talajterhelési díjról

12/2006. (VI.30.)

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről

 19/2006. (VI.30.)

A közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

 6/2008. (V.29.)

Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról

 8/2008. (XI.26.)

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról

 9/2009. (VII.27.)

Kitüntetés és Elismerő Oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről

 11/2009. (IX.16.)

Az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 2/2010. (II.11.)

A körjegyzőségen foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

 2/2011. (II.14.)

A házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól

 10/2011. (IV.22.)

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata

 

"Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége Ügyrendje

 3/2012. (II.15.)

 Lesenceistvánd Község 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

 5/2012. (IV.27.)

Lesenceistvánd Község 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

 6/2012. (IV.27.)

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

 7/2012. (IV.27.)

A temetőkről és a temetkezések rendjéről

 9/2012. (V.31.)

Az önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése

 11/2012. (VI.29.)

Az állattartásról

 6/2014. (IX.26.)

A helyi adókról

 8/2014. (XI.18.)

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 2/2015. (II.27.)

Lesenceistvánd szociális ellátásokról szóló rendelet

 7/2015. (XI.16.)

A tanyagondnoki szolgálatról
Melléklet 1. Melléklet 2. Melléklet 3.

 10/2016. (IX.30.)

Lesenceistvánd Szociális ellátás módosító rendelet

 13/2016. (XII.1.)

Lesenceistvánd Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

 1/2017. (II.13.)

Lesenceistvánd 2017. évi költségvetés rendelet

 2/2017. (II.13.)

Lesenceistvánd Egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

 3/2017. (IV.26.)

Lesenceistvánd 2017. évi költségvetésről szóló módosító rendelet

 4/2017. (V.25.)

Lesenceistvánd 2016. évi költségvetésről szóló módosító rendelet

 5/2017. (V.25.)

Lesenceistvánd 2016. évi zárszámadó rendelet

 6/2017. (V.25.)

Lesenceistvánd Anyakönyv rendelet

 7/2017. (VII.05.)

Partnerségi rendelet

 8/2017. (VIII.21.)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételének helyi szintű szabályairól
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 9/2017. (IX.27.)

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

 10/2017. (X.31.)

Szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól

 11/2017. (X.31.)

Reklám rendelet

 14/2017. (XII.27.)

Településképi rendelet

 1/2018. (III.12.)

Lesenceistvánd illetménykiegészítés rendelet

 2/2018. (III.12.)

Lesenceistvánd 2018. évi költségvetés rendelet

 6/2018. (V.30.)

Lesenceistvánd 2017. évi zárszámadó rendelet

 10/2018. (XI.19.)

Lesenceistvánd Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

 11/2018. (XI.19.)

Lesenceistvánd avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet

 1/2019. (I.28.)

Lesencistvánd illetménykiegészítés rendelet

 2/2019. (II.13.)

Lesencistvánd 2019. évi költségvetés

 3/2019. (II.13.)

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás helyi szabályairól

 6/2019. (V.31.)

2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2018. (III.12.) rendelet módosításáról, melléklet

 7/2019. (V.31.)

2018. évi zárszámadás, melléklet

 8/2019. (VI.05.)

Helyi adókról szóló módosító rendelet

 9/2019. (VI.05.)

SZMSZ módosító rendelet

 10/2019. (VII.02.)

Településkép védelméről szóló rendelet módosítása

 11/2019. (IX.03.)

SZMSZ módosító rendelet

 12/2019. (XI.19.)

Szociális tűzifa támogatás helyi szabályai

 1/2020. (I.28.)

Illetménykiegészítés

 2/2020. (III.4.)

Költségvetés rendelet

 1/2021. (II.15.)

Lesenceistvánd avar és kerti hulladék égetése rendelet

 2/2021. (II.26.)

Képviselők illetménye

 3/2021. (III.10.)

Lesenceistvánd 2021. évi költségvetési rendelete

 4/2021. (V.27.)

Települési támogatásról, gyermekvédelemről, és az egyéb szociális ellátásokról

 5/2021. (V.27.)

Lesenceistvánd 2020. évi költségvetési rendelete módosításáról

 6/2021. (V.27.)

Lesenceistvánd 2020. évi költségvetési zárszámadásáról melléklet

 8/2021. (X.15.)

Lesenceistvánd önkormányzati rendelete a közművelődésről

 9/2021. (X.15.)

Lesenceistvánd önkormányzati rendelete a szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól

 10/2021. (X.29.)

Lesenceistvánd önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló rendelet módosításáról

 1/2022. (I.14.)

Rendelet a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról és illetmény kiegészítéséről

 2/2022. (III.9.)

Rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről

 3/2022. (V.31.)

Rendelet a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.10.) rendelet módosításáról

 4/2022. (V.31.)

Rendelet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

 5/2022. (VII.26.)

Rendelet a helyi adókról
Pannon Interaktív